Books

Heung Gong jai jo <film ; 1997>

Copertina  Heung Gong jai jo <film ; 1997>
Titolo uniforme
Descrizione Heung Gong jai jo <film ; 1997> / un film di Fruit Chan
Notizie correlate
  • Made in Hong Kong / un film di Fruit Chan ; sceneggiatura Fruit Chan ; musiche Wah-Chuen Lam ; fotografia Wah-Chuen Lam
Autori
# SBN # SBN
# Scheda 339229
Estendi la ricerca dell'opera
Estendi la ricerca degli autori
Chan, Fruit